مدیر عامل شركت توانیر با بیان اینكه دیگر در كشور خاموشی برق نداریم گفت: به دلیل ایجاد نگرانی در میان مشتركان برق، برنامه زمان‌بندی خاموشی برق از هفته آینده در سراسر كشور اعلام نمی‌شود.

محمد علی وحدتی اظهار داشت: مدتهاست كه دیگر در كشور به دلیل برابر شدن تولید و مصرف برق خاموشی اعمال نمی‌شود اما برنامه و جدول خاموشی برق علیرغم نداشتن خاموشی برق اعلام می‌شد.

وی ادامه داد: اعلام جدول و برنامه زمان‌بندی خاموشی برق چون ایجاد نگرانی برای مشتركین برق می‌كرد تصمیم گرفته شد به دلیل نداشتن خاموشی، دیگر جدول زمان‌بندی هم اعلام نشود.

به گفته وی، ارائه نشدن جدول خاموشی برق فقط مختص به تهران نبوده و مربوط به سراسر كشور است.

وحدتی میزان مصرف برق در كشور را متفاوت اعلام كرد و گفت:پیك مصرف برق در كشور بین ۲۹ هزار مگاوات تا ۳۰ هزار مگاوات است و تولید نیز در حال حاضر در همین حد است.

مدیر عامل توانیر افزود:حداكثر تولید برق در فصل تابستان حدود ۳۴ هزار و ۵۰۰ مگاوات بود اما به دلیل كاهش دما دیگر دلیلی ندارد كه به این میزان تولید و از تمام ظرفیت تولید استفاده شود.