مدیر عامل سازمان توسعه برق ایران گفت: نیروگاه سیكل تركیبی كازرون با توان تولید ۱۳۶۶ مگاوات فردا با حضور وزیر نیرو افتتاح می شود.

محمد بهزاد اظهار داشت:نیروگاه سیكل تركیبی كازرون یكی از بزرگترین نیروگاه‌های جنوب كشور است كه موجب افزایش پایداری برق در این منطقه شده است.

وی درباره مشخصات این طرح نیز گفت: نیروگاه سیكل تركیبی كازرون در مجموع توان تولید ۱۳۶۶ مگاوات برق را دارد و با ساخت بخش بخار و تبدیل نیروگاه به سیكل تركیبی بازده نیروگاه حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است.

وی با بیان اینكه ساخت این نیروگاه پاسخی به رشد روزافزون مصرف برق در استان فارس و شبكه سراسری بوده است خاطر نشان كرد:در این پروژه از حداكثر توان مهندسی و تجهیزات ساخت داخل استفاده شده است.

بهزاد گفت:ساخت این نیروگاه در سه مرحله اجرا شده كه فاز نخست آن از سال ۷۰ با طراحی و ساخت دو واحد گازی، در مجموع به ظرفیت ۲۵۰ مگاوات بوده است و مرحله اول توسعه این نیروگاه كه شامل فاز دوم می‌شود، با نصب و راه‌اندازی چهار واحد گازی ۱۵۹ مگاواتی در سال ۸۲ انجام شد.

به گفته وی، به دلیل رشد مصرف در استان فارس، بنا بر این شد كه بر اساس سیاستهای وزارت نیرو در فاز سوم كه از ابتدای سال ۸۳ آغاز شده شش واحد گازی با تولید ۸۸۶ مگاوات برق، با نصب و راه‌اندازی سه واحد بخار ۱۶۰ مگاواتی به سیكل تركیبی شود.