مدیرعامل سازمان انرژی های نو از افزایش ۲ برابری قیمت خرید برق تجدیدپذیر از بخش خصوصی توسط دولت خبر داد و گفت: قیمت خرید برق در ساعات پرباری به ۱۳۰۰ ریال و در ساعات کم باری به ۹۰۰ ریال افزایش یافته است.

"یوسف آرمودلی" به تشریح وضعیت انرژی های تجدید پذیر در کشور پرداخت و گفت: در دهه های اخیر کشور ما بیشترین توجه خود را به سوخت های فسیلی فراوان و ارزان معطوف کرده است.

مدیرعامل سازمان انرژی های نو اظهارداشت: تاکنون برای استفاده از منابع دیگر غیر فسیلی هزینه زیادی نپرداخته ایم؛ولی دولت سالانه برای تامین هزینه سوخت فسیلی یارانه زیادی می پردازد.

آرمودلی ایجاد تنوع در استفاده از منابع دیگر تامین انرژی غیر از سوخت های فسیلی را از برنامه های دولت اعلام کرد و بیان داشت: هم اکنون تامین سوخت و انرژی از منابع تجدیدپذیر مانند باد و خورشید مورد توجه قرار گرفته است.

وی تامین انرژی برق و سوخت از روشهای جدید و نو را در مراحل ابتدایی دانست و افزود: خوشبختانه دولت در هفته گذشته برای حمایت بیشتر از تولید انرژی های نو و تجدید پذیر قیمت خرید برق تجدید پذیر را از بخش خصوصی۲ برابر کرد.

مدیرعامل سازمان انرژی های نو در بخش دیگری از سخنانش به قیمت خرید برق تجدیدپذیر در گذشته اشاره کرد و گفت: به ازاء هر کیلووات ساعت تا ۲۰ ساعت روزانه ۶۵۰ ریال پرداخت می شد که در ساعات کم باری این رقم به ۴۵۰ ریال کاهش می یافت.

آرمودلی در زمینه قیمت های جدید خرید برق تجدیدپذیر از سوی دولت گفت:درحال حاضر قرار است دولت برای خرید برق تجدیدپذیر از بخش خصوصی برای ۲۰ ساعت در زمان پر باری ۱۳۰۰ ریال بپردازد که این رقم برای ۴ ساعت کم باری معادل ۹۰۰ ریال است.