نخستین پیشنهاد بازدید از یك نمایشگاه هنری در ستون این هفته نگارخانه، بازدید از نمایشگاهی گروهی است كه امروز عصر در نگارخانه نقش جهان تهران برگزار می‌شود.

نمایشگاه آثار استادان و هنرمندان خطه آذربایجان، عنوان این نمایشگاه است كه طی آن، استاد پرویز ایزدپناه، ناصر نورمحمدزاده، سعید ظریفی، غلامحسین ممقانی و رضا صمدی آثار خود را به نمایش می‌گذارند.

برای بازدید از این نمایشگاه هنری، همه روزه از ساعت ۱۰ صبح می‌توانید به نشانی این نگارخانه كه در خیابان نیاوران، خیابان مژده، خیابان نخجوان قرار گرفته، مراجعه كنید.

این نمایشگاه تا نیمه آبان ماه در این نگارخانه برپاست.