مدیرعامل یك واحد صنعتی نمونه استاندارد گفت: بین ۶۰ تا ۷۰ درصد لامپهای كم مصرف وارداتی به كشور

غیراستاندارد بوده و از كیفیت مناسبی برخوردار نیستند.

احسان میوه‌چی با اعلام این مطلب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بیشتر لامپهای غیراستاندارد موجود در بازار ساخت چین است كه عمدتا از عراق و تركیه به ایران وارد می‌شود و حتی برخی از لامپهای دارای برند مالزی نیز تولید چین است كه دارای كیفیت قابل قبولی نیستند.

وی با بیان اینكه تاكنون بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد تومان برای تولید لامپ كم مصرف در كشور سرمایه‌گذاری شده‌است گفت: عمر لامپهای كم مصرف هشت تا ۱۰ برابر لامپهای رشته‌ای و میزان مصرف انرژی این لامپها ۲۰ درصد مصرف لامپهای معمولی است.

وی صرفه جویی حاصل از ۲۰ میلیون لامپ كم مصرف را معادل یك نیروگاه دو هزار مگاواتی عنوان كرد و افزود: نیاز كشور به لامپهای كم مصرف طی سال جاری حدود ۲۰ میلیون لامپ است ولی سیاست وزارت نیرو مبنی بر توزیع ۳۵ میلیون لامپ كم مصرف است.

میوه‌چی با اشاره به برنامه اختصاص یارانه توسط وزارت نیرو به تولیدكنندگان لامپهای كم مصرف تصریح كرد: ما مخالف پرداخت یارانه به این صنعت بودیم زیرا معتقدیم با افزایش تدریجی قیمت برق، تمایل مردم برای استفاده از لامپهای كم مصرف بیشتر خواهد شد.

به گفته وی سال گذشته هشت میلیارد تومان یارانه به تولید و توزیع لامپهای كم مصرف در كشور اختصاص یافت كه این رقم طی سال جاری حدود ۱۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.

وی قیمت هر لامپ كم مصرف را با احتساب یارانه دولتی هزار و ۱۵۰ تومان عنوان كرد و گفت: در حال حاضر چهار كارخانه تولید لامپ كم مصرف در كشور فعال هستند كه امسال حدود ۷۰ درصد قیمت تمام شده تولید خود را بصورت یارانه از دولت دریافت خواهند كرد.

مدیرعامل شركت افراتاب در ادامه با اشاره به صرفه جویی ۵/۱ میلیارد دلاری این شركت در مصرف انرژی طی ۱۰ سال گذشته اظهار داشت: در حال حاضر ۱۶ مدل لامپ كم مصرف در این شركت تولید می‌شود و ظرفیت تولید لامپ این واحد با راه‌اندازی خط سوم تولید تا یك ماه آینده ماهانه به حدود یك میلیون لامپ خواهد رسید.