وزیر نیرو گفت: با اختصاص تمام آب سدهای مرتبط به دریاچه ارومیه بازهم مشكل دریاچه حل نمی شود. سید پرویز فتاح، با بیان این مطلب اظهار كرد: با اختصاص آب سدهایی كه بر روی رودخانه های استان های آذربایجان شرقی، غربی و كردستان زده شده فقط حدود۶۰۰ میلیون متر مكعب به آب دریاچه افزوده می شود ولی دریاچه ارومیه برای بهبود وضعیت، حدود شش میلیارد متر مكعب آب نیاز دارد. وی ادامه داد: ما حاضریم دریچه تمامی سدها را باز كرده و به سمت دریاچه ارومیه هدایت كنیم. وی در ادامه با اشاره به نقش استفاده بهینه آب در بخش كشاورزی در جهت كاهش مشكلات دریاچه ارومیه تصریح كرد: حدود۹۰ درصد منابع آبی استان ها در بخش كشاورزی مصرف می شود كه با توجه ویژه به این بخش و كاهش مصرف بی رویه می توان میزان منابع آبی مورد استفاده برای احیای دریاچه ارومیه را افزایش داد. فتاح آبیاری قطره ای و تحت فشار در مزارع و باغات را یكی از راه حل های كاهش مصرف آب در كشور دانست و افزود: باید با ترویج استفاده از روش های نوین، مصرف آب را در جهت بهبود وضعیت آبی كشور كاهش داد. به گزارش ایسنا، وی همچنین با اشاره به نزدیك شدن فصل سرما گفت: مهمترین دغدغه وزارت نیرو در حال حاضر تامین سوخت نیروگاههاست وباید در این زمینه فكر اساسی كرد. وی در ادامه با تاكید بر اهمیت بارندگی در سال جاری و سال های آتی در كشور گفت: وضع آب در كشور در حالت خوب و مناسبی نیست. وی ادامه داد: با وجود بارش در نیمه شمالی در روزهای گذشته بازهم كشور از بی آبی رنج می برد و نیمه جنوبی كشور بازهم در خشكسالی است.