ارتفاع بلندترین سد در حال ساخت ایران به ۱۶۵ متر رسید و با گذشت از این مرحله عملیات ساخت بدنه سد كارون ۴ از نیمه گذشت.

به نقل از روابط عمومی شركت توسعه منابع آب و نیروی ایران، مهندس حسین رنجبران مجری طرح سد و نیروگاه كارون ۴ با بیان این مطلب اظهار داشت: حجم كل بتن ریزی بدنه سد كارون۴ یك میلیون و ۶۵۰ هزار متر مكعب است كه تاكنون ۹۲۲ هزار متر مكعب آن اجرا شده و با سرعت گرفتن روند بتن ریزی سد كارون ۴ كه پس از احداث با ۲۳۰ متر ارتفاع، بلندترین سد ایران خواهد بود، عملیات ساخت بدنه این سد از نیمه گذشت.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاكنون با ۲۵۵ هزار متر مكعب بتن ریزی، پیشرفت بدنه سد كارون ۴ به ۹/۵۵ درصد رسیده است.

سد كارون ۴ با هدف اصلی تولید برق و ذخیره آب در استان چهار محال و بختیاری و در فاصله ۱۸۰ كیلو وات ساعت در سال همچنین پیوستن به گروه سدهای زنجیره ای كارون و تنظیم آب رودخانه به منظور تامین آب مورد نیاز صنعت و كشاورزی در دشت های پایین دست و علاوه بر آن كنترل طغیان رودخانه و جلوگیری از خسارت ناشی از سیل است.

سد و نیروگاه كارون ۴ و سد و نیروگاه گتوند بزرگترین سدهایی هستند كه علاوه بر سدهای مسجد سلیمان و كارون ۳ و توسعه شهید عباسپور كه درسال های اخیر به بهره برداری رسیده اند، در حال ساخت بر روی رودخانه كارون هستند كه امیدواریم با تامین اعتبارات لازم در سال ۸۸ و ۸۹ به بهره برداری می رسند.

رودخانه كارون به طول ۹۰۰ كیلومتر پرآب ترین رودخانه ایران بوده كه از سلسله جبال زاگرس سرچشمه می گیرد و در پایین دست بند انحرافی گتوند وارد دشت خوزستان شده و نهایتا به خلیج فارس می پیوندد.

در دهه های اخیر بهره گیری از پتانسیل تولید برق این رودخانه مورد توجه خاص واقع شده و اقدامات گسترده ای جهت بالفعل نمودن این توانایی صورت پذیرفته است.

از جمله این اقدامات احداث سری سدهای كارون جهت كنترل سیلاب های این رودخانه و تولید انرژی برق آبی از كیلومترهای ۳۷۷ تا ۷۴۷ رودخانه است.