نشریه اقتصادی میس با نگران كننده خواندن رشد تقاضای برق در منطقه خاورمیانه پیش بینی كرد صنعت برق خاورمیانه تا سال ۲۰۱۵ میلادی به بیش از ۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد.

به نقل از نشریه اقتصادی میس ،رشد سریع و چشمگیر تقاضای برق در كشورهای خاورمیانه واقعا نگران كننده است و كشورهای منطقه باید برای تامین تقاضا طی سالهای آینده ، سرمایه گذاری بیشتری انجام دهند .

صنعت برق خاورمیانه تا سال ۲۰۱۵ میلادی به بیش از ۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد تا ظرفیت تولید كشورهای منطقه بیش از ۶۰ مگاوات افزایش یابد . در غیر این صورت كشورهای خاورمیانه توانایی تامین تقاضای فزاینده برق را طی سالهای آینده نخواهند داشت .

علاوه بر این ، صنعت برق منطقه نیازمند سرمایه گذاری های جدید برای نوسازی و تجهیز شبكه های انتقال و توزیع است .

فیلیپ لوتر یك كارشناس انرژی در این باره گفت : رشد اقتصادی سریع كشورهای منطقه خاورمیانه موجب افزایش بی سابقه تقاضای انرژی و برق شده است . نیروگاههای موجود توانایی تامین برق مورد نیاز كشورهای منطقه را تا سال ۲۰۱۵ میلادی نخواهند داشت و كشورهای منطقه نیازمند ظرفیت های جدید تولید برق هستند .

وی تصریح كرد : بحران مالی جهان نیز تاثیر منفی بر تامین مالی پروژه های توسعه صنعت برق منطقه خواهد داشت و پیش بینی می شود میزان قطع برق در كشورهای منطقه طی سالهای آینده افزایش یابد .

بر اساس این گزارش، نیروگاههای برق منطقه بیشتر از میانگین جهانی ، گاز مصرف می كنند . در صورت افزایش قیمت گاز طبیعی ، نیروگاههای برق منطقه با چالش و بحران جدی روبرو خواهند شد. با توجه به اینكه اكثر نیروگاههای در حال ساخت در كشورهای منطقه با گاز كار می كنند ، كشورهای عربی باید از هم اكنون به فكر تامین منابع گازی مورد نیاز باشند .