مدیر دفتر برنامه ریزی و اقتصاد آب وزارت نیرو خواستار مشارکت محققان و دانشگاهیان برای رفع معضلات کمبود آب در کشور شد.

مهندس علیرضا دایمی در سومین کنفرانس منابع آب ایران در تبریز با بیان اینکه میزان بارندگی در ایران یک چهارم بارندگی دنیا است افزود: سه چهارم کشور ایران را مناطق خشک و نیمه خشک تشکیل می دهد و به همین خاطر آب در کشور ما علاوه بر ارزش حیاتی و ذاتی خود، به دلیل کمبودها یک ارزش مضاعف دارد که مسئولیت مهمی را بر گردن پژوهشگران و اساتید دانشگاهی می گذارد.

وی با اشاره به افزایش مصرف آب در کشور گفت: طی ۴۰ سال گذشته میزان مصرف آب در کشور حداقل به دو برابر و از رقم ۴۵ میلیارد به ۹۵ میلیارد مترمکعب رسیده است.

وی با بیان اینکه در شش ماهه نخست امسال میزان بارندگی ثبت شده کمترین مقدار ثبت شده در کل ثبت اطلاعات آماری کشور بوده است، افزود: باید با ارایه راهکار خود را با این شرایط تغییر آب و هوا سازگار کنیم و روشی را تدوین كنیم که در اجرای برنامه‌ها به راه‌حل ها و نتایج درست برسیم.

دایمی ایجاد پیوستگی میان بخش‌های مختلف نظام فکری و مدیریتی به ویژه در زمینه تحقیق و اجرا و ارتباط بین صنعت و دانشگاه را موضوع مهمی در این زمینه خواند و گفت: آینده صنعت آب برای کشور ما بسیار مهم است و باید محققان و پژوهشگران با تبدیل علم به عمل برای مسایل و مشکلات راه حل ارایه دهند تا مدیریت اجرایی کشور بتواند از این راهکارها استفاده کند.

مدیر دفتر برنامه ریزی اقتصاد آب وزارت نیرو از برگزاری کنفرانس‌ها و سمینارهای پژوهشی به عنوان یک ابزار مدیریتی با اهمیت برای ارایه راهکارهای درست و علمی یاد کرد و در عین حال خاطرنشان کرد: پژوهش و کارهای تحقیقی باید همسو با سیاست‌های کلان کشور باشد.

وی بکارگیری شیوه‌های نوین در تامین آب را یادآور شد و گفت: از مباحثی که مطرح است مدیریت ابرها است و در شرایطی که سه چهارم کشورمان در منطقه بی آبی قرار گرفته امکان تعیین روش‌های تامین منابع آب به روش‌های معمولی امروز از جمله سدسازی میسر نیست و باید محققان کشور در این عرصه وارد شوند.

وی کم توجهی به مباحث اقتصادی صنعت آب در کشور را از دیگر معضلات این بخش خواند و گفت: در این رابطه همچنین در کشور به مباحث کیفی آب، پایش آب، استفاده مجدد از آب‌های تصفیه شده، بی توجهی می شود و باید رویكردهای موجود تغییر یابند.

دایمی از دانشگاهیان خواست تا با ایفای نقش در تدوین سیاست‌ها، چشم‌اندازها و ارایه راهکار به وزارت نیرو به رفع مشکلات آب کشور کمک کنند.