مدیر دفتر برنامه ریزی و اقتصاد آب وزارت نیرو گفت: در طی ۴۰ سال اخیر میزان مصرف آب ایران در بخش های مختلف صنعتی، ‌شرب و کشاورزی حداقل دو برابر شده است.

علیرضا دائمی پیش از ظهر امروز در آیین گشایش سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران در تبریز افزود: در حالی که میزان مصرف آب کشور در چهار دهه پیش ۴۵ میلیارد متر مکعب بود این رقم در سال جاری به ۹۰ میلیارد متر مکعب رسیده است.

وی با اشاره به مشکل کمبود آب در ایران اظهار داشت: علاوه بر اینکه میزان نزولات جوی کشورمان یک چهارم میانگین بارندگی های دنیاست، ‌سه چهارم آن نیز جزو مناطق خشک و فراخشک قرار دارد که همین امر بحران کمبود آب را دو چندان کرده است.

دائمی با اشاره به عوامل خشکسالی‌های اخیر در کشور اظهار داشت: توزیع نامتوازن بارندگی ها در فصول مختلف، ‌رشد صنایع و افزایش جمعیت به همراه افزایش قابل توجه مصرف مهمترین عوامل کمبود آب در کشور بود.

مدیر دفتر برنامه ریزی و اقتصاد آب وزارت نیرو با بیان اینکه خشکی جزو ذاتی اقلیم کشور ماست، اضافه کرد: میزان بارندگی ثبت شده در شش ماهه نخست امسال، ‌حداقل میزان بارندگی ثبت شده در کل دوران ثبت بارندگیها در کشور بوده است.

دائمی افزود: خشکسالی اخیر باعث شد میزان بارندگیها به ترتیب در سال زراعی جاری و نیمه دوم سال گذشته ۵۱ و ۸۰ درصد کاهش یابد.

مدیر دفتر برنامه ریزی و اقتصاد آب وزارت نیرو با اذعان به اینکه چاره ای جز سازگاری با این اقلیم خشک نداریم، افزود: در عین حال اتخاذ روشهایی برای تواناتر کردن مدیریت منابع آب و پیوستگی تظام فکری و مدیریتی می تواند در برون رفت از شرایط کنونی موثر واقع شود.