در دومین روز همایش منطقه‌ای هنرهای تجسمی و کارگاه آموزشی هنر مرتضی حیدری با عنوان فلسفه نوآوری و خلاقیت در هنر معاصر و ضرورت آن در جهان امروز به سخنرانی پرداخت.

به گزارش روابط عمومی همایش منطقه‌ای هنرهای تجسمی و کارگاه‌ آموزش هنر دومین همایش هنرهای تجسمی و کار آموزش هنر از روز ۲۰ مهرماه در دو بخش سخرانی و کارگاه‌های آموزش هنر با حضور استادان و صاحب‌نظران در مجتمع فرهنگی هنری ابن سینا شهر همدان آغاز به کار کرد.

به همین منظور در دومین روز این همایش مرتضی حیدری عضو هیات علمی دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس، با عنوان فلسفه نوآوری و خلاقیت در هنر معاصر و ضرورت آن در جهان امروز به سخنرانی پرداخت.

مرتضی حیدری در این همایش گفت: هنرهای تجسمی زمینه خلاقیت و باروری ذهن را فراهم می‌کند، تبیین نقش خلاق ذهن طبیعت و جایگاه هنرمند زمینه خلاقیت ذهنی را برای جوانان و نوجوانان فراهم می‌کند.

وی در زمینه تبیین فلسفه نوآوری و خلاقیت در هنر معاصر و ضرورت ان در جهان امروز فرمود: نوآوری ذاتی هنر است و می‌کوشد صورت جدید را به عالم بشری عرضه کند.

وی اضافه کرد در این راستا بحث و نوآوری و روند خلاقیت دنیای امروز ضروری و حیاتی به نظر می‌رسد بنابراین اثر هنری تاثیرگذار پس از گذر از هفت مرحله تماشا، تامل، تحلیل، تخیل، تنویر، تعقیل و تولید آفریده می‌شود.

وی در تبیین این مراحل گفت: این مراحل گفت: پس از تماشای این پدیده در ذهن هنرمند تامل ایجاد نشده و بعد از تحلیل شرابط تخیل برای به وجود آوردن صورت نو ایجاد می‌شود.

وی افزود: تخیل ایجاد شده با ابزار عقل سنجیده و بعد از کنش تعقل، تفکر و تنویر در ذهن پدید آمده و در نهایت منجر به تولید و خلق اثر هنری می‌شود.

وی اثر هنری را جهانی که هنرمند می‌آفریند معرفی کرد و افزود: کار هنر بازنمایی پدیده‌ها و طبیعت است.