مدیرعامل شركت مهندسی آب و فاضلاب كشور زیان ناشی از اجرای طرح تثبیت قیمت ها را برای شركت های آب و فاضلاب كشور بیش از ۲۰ تریلیون ریال اعلام كرد .

« مجید نامجو » در گفت وگو با ایرنا افزود : روند موجود شركت های تحت پوشش شركت مهندسی آب و فاضلاب كشور را به سمت زیاندهی بیشتر سوق می دهد.

وی تعداد شركت های زیرپوشش مهندسی آب و فاضلاب كشور را ۷۱ شركت اعلام كرد و گفت : این شركت ها به گونه ای طراحی شده اند كه هزینه اداره خود را از محل درآمدهای حاصل از خدمات ارایه شده به مردم تامین كنند.

به گفته این مقام مسئول با تثبیت قیمت ها این شركت ها نمی توانند بهای كامل خدمات ارایه شده را از مردم دریافت كنند و این امر شركت ها را با زیاندهی مواجه می كند.

نامجو در ادامه اظهار داشت : وزارت نیرو لوایحی را در همین ارتباط برای بررسی به دولت پیشنهاد داده است كه براساس آن یا دولت باید اجازه دهد قیمت تمام شده خدمات را از مردم دریافت كنیم یا زیان های ناشی از تثبیت قیمت ها به عنوان یارانه از محل اعتبارات عمومی در اختیار شركت ها قرار گیرد و بتوانیم خدمات مطلوبی ارایه كنیم .

مدیرعامل شركت مهندسی آب و فاضلاب كشور سپس افزود : براساس برنامه چهارم توسعه اقتصادی كشور باید تا پایان سال ۸۸ تمام جمعیت شهری و ۸۷ درصد جمعیت روستایی زیرپوشش خدمات آب و ۴۰ درصد جمعیت شهری و هشت درصد جمعیت روستایی زیرپوشش خدمات شبكه فاضلاب قرار گیرند كه برای تحقق این اهداف با ۱۱۰ تریلیون ریال كمبود منابع مواجه است .