«مسلم میرزاپور» مدیر كل روابط عمومی سازمان صدا و سیما شد. پس از انتصاب «كیومرث طهماسبی» مدیر سابق راوبط عمومی سازمان صدا و سیما به سمت ریاست مركز موسیقی و سرود صدا و سیما، «مسلم میرزاپور» مدیر كل روابط عمومی سازمان صدا و سیما شد.

بنابر این گزارش، «مسلم میرزاپور» دارای مدرك فوق لیسانس، معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش،مدیركل دفتر شوراهای مناطق، مدیركل تحقیقات سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، مدیركل آموزش و پرورش ایلام، مدیركل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران (قم و قزوین) و دو دوره نمایندگی در مجلس شورای اسلامی (دوره‌های اول و سوم) را در كارنامه خود دارد.

میرزاپور در آخرین سمت خود مدیر كل رفاه سازمان صدا و سیما بوده است و با صدور حكم رسمی مدیر كل روابط عمومی سازمان صدا و سیما شد.