بیش از ۷۰ اثر از ۵۸ هنرمند ایرانی در حراج آثار هنرمندان معاصر عرب و ایرانی ساتبی لندن حراج می‌شود.

حراج روز ۲۳ اكتبر ساتبی لندن به آثار هنرمندان معاصر ایرانی و عرب اختصاص دارد و ۷۷ اثر از هنرمندان معاصر ایران در این دوره به حراج گذاشته می‌شود.

فرهاد احرارنیا،عباس كیارستمی با ۲ اثر ،رؤیا اخوان،قاسم حاجی‌زاده با ۲ اثر،ملكه نائینی،خسرو حسن زاده،نادیا آل آقا،بهروز راعی،فرهاد مشیری با ۲ اثر،میترا تبریزیان،شیرین علی‌آبادی،افشان كتابچی،صادق تیرافكن،شیرین نشاط،پوران جیناچی،كامی،كوروش شیشه‌گران با ۲ اثر،رؤیا آریان‌پور، صداقت جباری، پرستو فروهر،فرح اصولی، رضا لواسانی،رضا درخشانی،علیرضا اسپهبد، محسن احمدوند،نظر موسوی‌نیا،شیوا احمدی،ركنی‌ حائری‌زاده،مصطفی دره‌باغی،امیر فلاح، داریوش قره‌زاد،امیرعلی قاسمی،سمیرا علیخان‌زاده،مصطفی دشتی، فریده لاشایی، سیراك ملكونیان، طاهره صمدی، كوروش ادیم، محمد رادوند، محمد احصایی با۲ اثر، گلناز فتحی،صادقی تبریزی،رضا مافی،فرامرز پیلارام با ۲ اثر،حسین زنده‌رودی با ۵ اثر، سهراب سپهری،ماركو گریگوریان با ۲ اثر، حسین كاظمی،منیر فرمانفرماییان،مسعود عربشاهی با ۲ اثر،پرویز تناولی با ۳ اثر،ابوالقاسم سعیدی،بهمن محصص با ۲ اثر، علی‌اكبر صادقی،بهجت صدر،كامران دیبا،ناصر اویسی با ۴ اثر و ناصر عصار، هنرمندانی هستند كه آثارشان در حراج ۲۳ اكتبر ساتبی در لندن حراج خواهد شد.

بیشترین قیمت پایه آثار هنرمندان ایرانی در این حراج ۲۵۰ هزار پوند اعلام شده است كه به اثری از محمد احصایی اختصاص دارد و كمترین قیمت پایه این آثار ۳ هزار پوند در نظر گرفته شده است.

اثری از فرهاد مشیری با قیمت پایه ۱۵۰ هزار پوند تا ۲۰۰ هزار پوند،دو اثر از حسین زنده‌رودی با قیمت پایه ۸۰ تا ۱۲۰ و ۱۳۰ تا ۱۹۰ هزار پوند و اثری از سهراب سپهری با قیمت ۱۲۰ تا ۱۸۰ هزار پوند در رتبه‌های بعدی بیشترین قیمت پایه این حراج قرار دارند.