امكان سنجی اتصال راه آهن اردبیل به سرعین آغاز شد كه پس از پایان مطالعات و تصویب نهادهای ذیربط عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد. جبار علی ذاكری ـ عضو هیات مدیره شركت مهندسان مشاور راه آهن (مترا)- در گفت وگو با ایسنابا اعلام این خبر اظهار كرد: با توجه به نیاز منطقه و تقاضای نمایندگان مجلس از وزارت راه و ترابری در جهت احداث راه آهن بین این دو شهر، مطالعات امكان سنجی این طرح آغاز شده است. وی افزود: از سوی دیگر شهر سرعین یكی از قطب های گردشگری و تفریحی كشور محسوب می شود و در فصل های بهار و تابستان تعداد وسیعی از مسافران به این شهر سفر می كنند و با توجه به اینكه راه آهن میانه ـ اردبیل در دست احداث است لذا ضروری است راه آهن اردبیل به سرعین متصل شود. این عضو هیات مدیره شركت مهندسان مشاور راه آهن (مترا) گفت: با توجه به اختلاف ارتفاع زیاد سرعین و اردبیل چگونگی اتصال ریلی این دو شهر در حال بررسی است تا با رفع موانع موجود امكان احداث این راه آهن فراهم شود.