شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ برنامه خاموشی های احتمالی (از ۲۰ تا ۲۶ مهر) را اعلام كرد. به گزارش ایسنا، براساس این برنامه از ساعت ۲۴ تا ۲ بامداد گروه های ۷و ۸و ۹ ، از ساعت ۲ تا ۴ گروه های ۱۰و ۱۱ ، از ساعت ۴ تا ۶ گروه ۱ ، از ساعت ۶ تا ۸ گروه های ۲و ۳؛ از ساعت ۸ تا ۱۰ گروه ۴ ، از ساعت ۱۰ تا ۱۲ گروه های ۵ و ۶ ، از ساعت ۱۲ تا ۱۴ گروه های ۷ و ۸ ،از ساعت ۱۴ تا ۱۶ گروه های ۹ و ۱۰؛ از ساعت ۱۶ تا ۱۸ گروه های ۱۱ و ۱ ، از ساعت ۱۸ تا ۲۰ گروه ۲؛ از ساعت ۲۰ تا ۲۲ گروه های ۳ و ۴ ، از ساعت ۲۲ تا ۲۴ گروه های ۵ و ۶ دچار خاموشی احتمالی خواهند شد. روابط عمومی شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اعلام كرد با مشاركت جدی همشهریان در خصوص استفاده صحیح از انرژی برق، رشد مصرف برق در مرداد و شهریور ماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل در بخش های مختلف مصرف در شهر تهران كاهش یافته است. بنا بر این گزارش در بخش خانگی كاهش مصرف برق به ۴‎/۷۵ درصد رسید كه با توجه به ۲‎/۴۹ درصد افزایش مشتركان این بخش، سرانه مصرف برق خانگی بیش از ۷ درصد در مقایسه با دوره مشابه سال قبل كاهش یافته است. همچنین انجام اقدامات گوناگون به منظور كاهش مصرف در بخش ادارات دولتی و فرهنگ سازی در این زمینه به رشد منفی برق در بخش عمومی منجر شده است. در این بخش با توجه به رشد ۴‎/۱۴ درصدی مشتركان وكاهش ۴‎/۰۱ درصدی مصرف، سرانه مصرف برق ۸‎/۱۵ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل، كاهش یافت. بخش تجاری در این دوره نیز دارای رشد منفی نسبت به دوره مشابه در سال قبل بوده است كه نتیجه آن كاهش سرانه مصرف برق به میزان ۲‎/۷۹ درصد، نسبت به دوره مشابه سال گذشته بوده است. با توجه به نیاز مصرف برق و كمبود تولید برق ناشی از خشكسالی، پیش بینی می شد به طور متوسط تعداد ۱۸۲ مورد خاموشی به هر مشترك در تابستان امسال اعمال شود كه با همكاری همشهریان تهرانی در مصرف صحیح برق و تلاش و همت مجموعه همكاران صنعت برق به طور متوسط فقط ۳۴ مورد خاموشی برای هر مشترك رخ داده است. در این گزارش آمده است كه علیرغم اعلام برنامه خاموشی احتمالی در هفته های اخیر میزان تحقق برنامه فوق به شدت سیر نزولی داشته است؛ به طوری كه در هفته گذشته فقط در یك نوبت آن هم در سطح بسیار محدود و زمان كم خاموشی كمبود تولید اتفاق افتاد.