مدیر کل هنرهای تجسمی معاونت هنری وزارت ارشاد از بیمه شدن آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر تا پایان سال خبر داد.

محمود شالویی در این باره گفت: به تازگی با شرکت‌های بیمه مذاکره برای بیمه آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر داشتیم .اما از آنجا که ارزش نقدی آثار گنجینه بسیار بیشتر از توان یک شرکت بیمه است، مقرر شد در مذاکره با چند شرکت بیمه آثار گنجینه تا پایان سال بیمه شود.

وی درباره قیمتگذاری آثار گنجینه برای بیمه شدن افزود: با قیمتگذاری آثار موزه موافق نیستم. زیرا تیم کارشناسی برای این کار در کشور نداریم. همچنین بحث قیمتگذاری باید با بازار جهانی و شرایط حراجی‌های هنری دنیا انجام شود. به همین دلیل قیمتگذاری آثار بی‌مورد خواهد بود. ولی برای بیمه ما قیمت‌های پایه را در نظر گرفته‌ایم که بر اساس آنها آثار بیمه می‌شود.

مدیر کل هنرهای تجسمی درباره بیمه آثار گنجینه برای حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی گفت: تاکنون برای نمایشگاههای داخلی آثار را جابجا نکرده‌ایم. اما برای نمایشگاههای خارجی بیمه آثار از طرف آنها مطرح می‌شود. به تازگی آلمان یک اثر از گنجینه موزه را برای نمایشگاه خواسته و قرار است هزینه بیمه را با قیمتی که ما تعیین می‌کنیم بر عهده بگیرد.