مدیرعامل شركت مهندسی آب و فاضلاب كشور با بیان اینكه ارزش تاسیسات صنعت آب و فاضلاب به ۲۵ هزار میلیارد تومان می رسد گفت:حمایت های دولت و پشتیبانی مجلس موجب شد تا با تلاش مهندسان آبفا، كشور از جیره بندی آب نجات پیدا كند.

مجید نامجو در دومین همایش ملی آب و فاضلاب اظهار داشت:هر چند همراهی مجلس با وزارت نیرو و تامین و اختصاص ۴۰۰ میلیارد تومان برای خشكسالی ما را در عبور از خشكسالی كمك كرد اما باید اذعان كنیم كه اگر این مبلغ اختصاص نمی یافت مهندسان دلسوز صنعت آب و فاضلاب كار خود را به خوبی پیش می بردند.

نامجو خاطر نشان كرد: ارزش تاسیسات صنعت آب و فاضلاب به ۲۵ هزار میلیارد تومان می رسد بنابراین باید برای جلوگیری از تبعات بحرانهایی نظیر خشكسالی طرح های توسعه ای با تامین هزینه كافی گسترش بیابد.

نامجو به اهداف برنامه چهارم و پنجم اشاره كرد و گفت:باید اقدامات توسعه ای و برنامه ای با قوت ادامه یابد و نباید اجازه داد تا از اهداف برنامه چهارم و پنجم توسعه در طرح های توسعه ای عقب بمانیم.

وی افزود: باید زیرساختهایی را فراهم كنیم كه بتوان اهداف برنامه پنجم توسعه كه هم اكنون در دست تدوین است را محقق كنیم.

مدیرعامل شركت مهندسی آب و فاضلاب كشور در ادامه گفت: ایران در یك منطقه كم آب قرار دارد بنابراین باید با حمایتهای دولت و مجلس به سمت مدیریت تقاضا پیش برویم.