در حال حاضر نرخ خاموشی ها در شرایط آرامی است و تا چند روز آینده این وضعیت مطلوبتر نیز خواهد شد. به گزارش مهر،سید پرویز فتاح وزیر نیرو از افزایش تعرفه های آب و برق در كشور خبر داد وافزود: طرح افزایش تعرفه های آب و برق با هدف اصلاح تعرفه ها و برای كمك به صنایع آب و برق در كشور برنامه ریزی شده است. وی بدون اشاره به نرخ جدید تعرفه های آب و برق در كشور اظهار داشت: طرح فوق پس از مصوبه مجلس وارد مرحله اجرایی خواهد شد.

● خاموشی ها كمتر می شود

وزیر نیرو در خصوص وضعیت كنونی خاموشی های برق تصریح كرد: در حال حاضر نرخ خاموشی ها در شرایط آرامی است و تا چند روز آینده این وضعیت مطلوبتر نیز خواهد شد. وی ادامه داد: هم اكنون میزان تولید و تقاضای برق در كشور برابر شده و پیش بینی می شود میزان تولید نیز افزایش پیدا كند.

فتاح در پایان خاطرنشان كرد: یاری مردم در امر صرفه جویی مصرف برق یكی از دلایل بهبود شرایط این انرچچژی در تابستان جاری بود. شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ برنامه خاموشی های احتمالی (از ۱۳ تا ۱۹ مهر) را اعلام كرد. براساس این برنامه از ساعت ۲۴ تا ۲ بامداد گروه های ۳و ۴و ۵ از ساعت ۲ تا ،۴ گروه های ۶و ،۷ از ساعت ۴ تا ۶ گروه ۸، از ساعت ۶ تا ۸ گروه های ۹و ۱۰؛ از ساعت ۸ تا ۱۰ گروه ۱۱ از ساعت ۱۰ تا ۱۲ گروه های ۱ و ۲ ؛از ساعت ۱۲ تا ۱۴ گروه های ۳ و ۴ ، از ساعت ۱۴ تا ۱۶ گروه های ۵ و ،۶ از ساعت ۱۶ تا ۱۸ گروه های ۷ و ۸؛ از ساعت ۱۸ تا ۲۰ گروه ۹؛ از ساعت ۲۰ تا ۲۲ گروه های ۱۰ و ۱۱ ؛ از ساعت ۲۲ تا ۲۴ گروه های ۱ و ۲ دچار خاموشی احتمالی خواهند شد. گفتنی است، وزیر نیرو سابقا وعده داده بود كه از ۱۰ مهر ماه خاموشی ها به طور كامل برطرف می شود، ولی وی به تازگی اظهار كرده كه وضعیت تامین برق در نیمه دوم سال جاری به وضعیت بارش ها بستگی دارد؛ این در حالیست كه عباس علی آبادی - معاون وزیر در امور برق و انرژی - نیز به تازگی از ادامه روند خاموشی ها در فصل پاییز خبر داده است.