مربی تیم كشتی نیروی زمینی ارتش گفت: تیم ما امسال نیز همانند سال های گذشته سه تا چهار كشتی گیر پدیده و شگفتی ساز را معرفی می كند.

مظفر اكبری اظهار داشت: هدف ما كمك به كشتی است كه با آمدن ناصر ملكی به عنوان سرمربی به تیم نیروی زمینی، امسال نیز چند پدیده از تیم ما به كشتی ایران معرفی می شود.

وی تاكید كرد: فرمانده نیروی زمینی نظر مثبتی روی تیم دارد و مدیر ما نیز خودش از ورزشكاران ملی است به همین دلیل این تیم در لیگ ۸۷ شرایط بهتری دارد.

در حالی كه این تیم باید در هفته اول مسابقات لیگ در سالن هفت تیر تهران از تیم راه آهن مشهد پذیرایی كند اكبری درباره تیم حریف تصریح كرد: راه آهن همیشه از تیم های مدعی است به همین دلیل كار سختی برابر این تیم پیش رو داریم. امیدوارم حتی اگر كارمان با پیروزی همراه نبود با نتیجه نزدیك و خوبی این مبارزه را به پایان برسانیم.