اردوی اول استعدادیابی كشتی از روز ۱۶ آذر ماه در خانه كشتی تهران آغاز خواهد شد.

به منظور كشف مهره های باآتیه و مستعد كشتی نونهالان، كمیته استعدادیابی در نظر دارد اردویی یك هفته ای را در تهران برگزار كند.

به گفته عارف ربطی دبیر فدراسیون كشتی، ۵۰ مربی سازنده به همراه كشتی گیران شان در این دوره حضور خواهند داشت.

این نفرات در این اردو، دوره های تغذیه، روانشناسی و بدنسازی را سپری می كنند.

منصور برزگر مسئول كمیته استعدادیابی مسئولیت این اردو را بر عهده دارد.