غلامرضا محمدی سرمربی جدید تیم ملی كشتی آزاد پس از انتصاب خود در این سمت در گفتگو با ایسنا، اظهار كرد: مسئولیت سنگینی بر عهده‌ من گذاشته شده است كه البته كار به صورت انفرادی نیست و همفكری خواهیم داشت. وی درمورد حضور محسن كاوه در كادرفنی گفت: كاوه از مربیان بسیار با تجربه و صاحب‌نام كشور است كه كارنامه درخشانی دارد و لطف كرد تا من در كنار وی در تیم ملی قرار بگیرم. در كادر فنی باید احترام خاصی برای وی قائل شویم و جایگاه كاوه مشخص است. همچنین منیتی در بین اعضای كادرفنی وجود ندارد و همه چیز با همفكری و هماهنگی انجام می‌شود. بنابراین هیچ تصمیمی به صورت انفرادی گرفته نخواهد شد. محمدی درمورد حضور دنگسركی گفت: من نظر مساعدی روی دنگسركی داشتم كه فدراسیون نیز موافق بود. همچنین باید یك نفر از مازندران در كادر تیم ملی حضور داشته باشد.وی در پایان گفت: با هماهنگی فدراسیون و جلساتی كه با كمیته‌های مختلف خواهیم داشت برنامه‌های تیم ملی را مشخص خواهیم كرد. همچنین احتمال دارد فرد یا افراد دیگری به كادر فنی اضافه شوند كه در آینده مشخص خواهد شد.