مربی جدید تیم ملی كشتی آزاد گفت: من و غلامرضا محمدی دوستان قدیمی هستیم و هیچ مشكلی بین ما در تیم ملی ایجاد نخواهد شد.

محسن كاوه اظهار داشت: در جریان مسابقات جهانی بوداپست كه چهار مربی در تیم ملی حكم داشتند اختلافی بوجود نیامد و نباید در این دوره ایجاد اختلاف بین من و غلامرضا محمدی را متصور شوند. من و او سال ها در كنار هم در بحث تمرین و زندگی شخصی دوستان خوبی بوده و یكی از كسانی كه باعث شد در این مقطع مسئولیت را بپذیرم غلامرضا محمدی بود كه از من به عنوان یك دوست خواست در این راه كمكش كنم.

وی در مورد این كه خیلی ها معتقدند سوابق كاری كاوه بیشتر از محمدی است و او نباید به عنوان مربی در كنار محمدی قرار بگیرد، تصریح كرد: شاید خیلی ها این حرف را بزنند كه چرا من به عنوان مربی كار را پذیرفته و زیر مجموعه غلامرضا محمدی قرار گرفته ام. باید بگویم قصد و نیت ما خدمت به كشتی است و این افراد هستند كه جایگاه ها را مشخص می كنند. ما برای این كنار هم قرار گرفته ایم كه به كشتی كمك كنیم. در این مورد با چندین نفر مشورت كرده ام و آنها معتقد بودند زمان ورودم به كشتی فرا رسیده است.

كاوه كه پیش از این از منتقدان فدراسیون كشتی بود، در این باره خاطر نشان ساخت: من همیشه از عدم برنامه ریزی در كشتی انتقاد می كردم، چون معتقد بودم باید بهتر از این عمل شود. بعد از این كه المپیك را با ناكامی به پایان رساندیم نیز اعلام كردم كه حتما اشتباهاتی در كار بوده كه این نتیجه به دست آمده است. وقتی بحث ایجاد تغییر و تحول در تیم ملی مطرح شد جسته و گریخته با من در این زمینه صحبت شد و بیشتر نیز مسئله استفاده از من در بین مسئولان فدراسیون مطرح شد.

وی تاكید كرد: مرا انتخاب نكرده اند كه انتقاد نكنم چون اگر این قصد را داشتند افراد زیادی هستند كه خیلی بیشتر از من انتقاد می كنند و حتی توهین نیز در انتقادات آنها گنجانده شده است. انتقادات من همیشه مربوط به مسائل فنی بوده و هیچ گاه به كسی توهین نكرده ام.

محسن كاوه در خصوص وضعیت كشتی گفت: كار بسیار سختی پیش رو داریم. بعد از قضایای مربوط به المپیك،‌ بار منفی زیادی به كشتی ما وارد شد با این حال باید برای انسجام بخشیدن به تیم اقدام كنیم و این عملی غیر ممكن نخواهد بود. در هفته آینده باید جلسه ای تشكیل دهیم تا اولویت ها مشخص شود.