مدیر عامل شركت توانیر گفت: راه‌های توسعه انرژی‌های تجدید پذیر، بازار برق، راه‌های پیشگیری از كاهش هدرروی تولید و افزایش راندمان نیروگاه‌ها و مدیریت مصرف از بحث‌های مهم برق است كه انتظار همكاری و همفكری بیشتر جامعه علمی و پژوهشی را می طلبد.

محمد بهزاد در بیست و سومین كنفرانس بین المللی برق افزود:دبیرخانه كنفرانس بین‌المللی برق برای بیست و سومین كنفرانس ۱۲۴۰ مقاله دریافت كرده است كه با توجه به تنوع عناوین موضوعی كنفرانس بین‌المللی برق، و لزوم دقت و رعایت بی‌طرفی كامل در بررسی مقالات، ۱۸ كمیته علمی و تخصصی متشكل از استادان دانشگاه‌های مختلف و متخصصین و خبرگان صنعت از مراكز پژوهشی، مهندسی و اجرایی، تشكیل شد.

وی ادامه داد: كمیته‌های تخصصی علاوه بر ایجاد تماس‌های وسیع با استادان و متخصصین در داخل و خارج از كشور و تشویق آنان برای ارائه مقاله و انتخاب داوران مناسب، بررسی نهایی مقالات را نیز عهده دار بودند.

بهزاد خاطر نشان كرد: با صرف صدها نفر ساعت وقت این عزیزان و پس از ارسال ۶۵۶۷ فرم داوری و بررسی نظر آنان در كمیته های علمی كه از همكاری بیش از ۹۰۰ داور از داخل و خارج كشور استفاده شد، از بین ۱۲۴۰ مقاله رسیده ۳۴۹ مقاله برگزیده، معرفی و روی CD كنفرانس قرار گرفت.

وی با بیان اینكه كاربردی‌تر شدن مقالات پذیرفته شده در بیست سومین كنفرانس بین‌المللی برق و توجه داوران محترم به مسائل روز صنعت برق كشور از ویژگی‌های كنفرانس در سال جاری است گفت: علی رغم تخصیص چهار سالن برای ارائه مقالات، متاسفانه فرصت سخنرانی برای تمام نویسندگان مقالات پذیرفته شده وجود ندارد و از ۳۴۹ مقاله پذیرفته شده فقط ۱۸۰ مقاله فرصت ارائه خواهند یافت. لیكن برای ایجاد تعامل بیشتر بین نویسندگان و شركت كنندگان، به تشخیص كمیته‌های علمی علاوه بر ارائه شفاهی مقالات بیش از ۴۰ مقاله به صورت پوستر ارائه خواهد شد. به هر حال تمام مقالات پذیرفته شود به شكل الكترونیك در اختیار شركت كنندگان قرار گرفته است.

به گفته وی،تعداد مقالات دریافت شده ۲۴% بیش از سال گذشته است و مقالات پذیرفته شده ۳% نسبت به سال قبل رشد نشان می‌دهد.

مدیر عامل شركت توانیر افزود:تعداد ۲۵ كارگاه آموزشی در زمینه‌های مختلف صنعت برق از شیمی و مواد، ماشین‌های الكترونیكی پست‌های فشار قوی، ترانسفورماتورها، مدیریت، مطالعات اقتصادی و اجتماعی كه در طی ۵ روز گذشته برگزار شدند.

وی خاطر نشان كرد:هم زمان با بیست و سومین كنفرانس بین‌المللی برق، نمایشگاهی از امكانات و توانایی‌های صنعت گران، مهندسین مشاور، پیمانكاران، شركتهای مدیریت پروژه، مراكز تحقیقات و دانشگاهی و دیگر دست اندركاران صنعت برق با حضور بیش از یكصد و پنجاه شركت داخلی و خارجی دایر گردیده كه بدون شك بازدید از این نمایشگاه برای آشنایی بیشتر با تحولات این صنعت مفید واقع خواهد شد.