نام رئیس سابق كمیته داوران از فهرست داوران بین المللی كشتی ایران در سال ۲۰۰۹ خارج خواهد شد.

سیدمحمد یوسف نژاد یكی از نفراتی بود كه بعد از ریاست محمدرضا یزدانی خرم جای محمدابراهیم امامی را در كمیته داوران گرفت.

با توجه به انتقاد بسیاری از اهالی داوری نسبت به عملكرد وی، یوسف نژاد پیش از المپیك ۲۰۰۸ از سمت خود بركنار شد.

وی بعد از بركناری به یكی از منتقدان سرسخت فدراسیون تبدیل شده و مصاحبه های زیادی علیه یزدانی خرم و مدیریت وی داشت.

شنیده می شود نام وی در فهرست ارسالی داوران فعال ایران به فدراسیون بین المللی دیده نمی شود.

در این راستا عارف ربطی به فارس گفت: طی بررسی هایی كه صورت گرفت، یوسف نژاد در مسابقاتی كه به آن دعوت شده بود، شركت نكرد و تعامل لازم را با فدراسیون ندارد. به همین علت فكر می كنم نام وی از فهرست داوران حذف شده است.

در این باره یكی از داوران بازنشسته توضیحات لازم را در اختیار فارس قرار داد: فدراسیون بین المللی كشتی (فیلا) فدراسیون های ملی را به رسمیت می شناسد و هر سال نام داوران فعال كشورها را از آنها می خواهد. در این خصوص حتی سازمان تربیت بدنی و كمیته بین المللی المپیك كشورها نیز برای فیلا رسمیت ندارد و در تصمیم گیری هایش نظر فدراسیون مربوطه را لحاظ می كند.

وی ادامه داد: ایران نام داوران فعال خود در سال آینده را به فیلا اعلام می كند تا نام آنها در بولتن سال ۲۰۰۹ قرار بگیرد اگر نام داوری در این فهرست نباشد یعنی در آن سال اجازه فعالیت بین المللی ندارد و حتی اگر در سال ۲۰۱۰ نامش در فهرست ایران باشد اتوماتیك وار از درجه وی كاسته خواهد شد.

رحیم عظیمی، دبیر كمیته داوران فدراسیون كشتی نیز این رابطه توضیح داد: نام یوسف نژاد را در فهرست داوران رد كرده و به فدراسیون تحویل داده ایم؛ اما اینكه نام داوری از فهرست خارج شود برعهده فدراسیون است. برای سال ۲۰۰۹ نام تنها هفت داور را كم كرده ایم كه در این بین ۲ نفر در خارج از ایران به سر می برند، ۲ نفر درگذشته و یك داور اعلام بازنشستگی كرده است. ۲ داور دیگر نیز به دلیل كم كاری از فهرست خارج شده اند. نام عزیز اطاعتی نیز در فهرست داوران بین المللی ماست چون فعال است.