ملی‌پوش ۱۲۰ كیلوی كشتی فرنگی در المپیك ۲۰۰۸ به دلیل مصدومیت قادر به حضور در اردوی اول تیم ملی نیست.

این اردو از روز پنجم آذر ماه در خانه كشتی تهران آغاز شد كه از سوی محمد بنا سرمربی جدید تیم ملی ۴۴ كشتی گیر به این اردو دعوت شده اند.

مسعود هاشم زاده نفر چهارم المپیك ۲۰۰۴ آتن به دلیل مصدومیت از ناحیه مچ پا كه مدت هاست وی را آزار می دهد توان حضور در اردو را ندارد.

وی این مسئله را با سرمربی تیم ملی در میان گذاشته است.

هاشم زاده در حال حاضر توان دویدن و پیگیری تمرین كشتی را ندارد.

علاوه بر هاشم زاده، سامان طهماسبی نیز دیگر ملی پوشی است كه به دلیل پیگیری برنامه فیزیوتراپی اردو را ترك كرده است.

علی محمدی از روز نخست در خانه كشتی حضور یافت. قاسم رضایی و حمید سوریان نیز با تاخیر هماهنگ شده به جمع اردونشینان ملحق شدند.