ملی‌پوش وزن ۸۴ كیلوی اعزامی به المپیك به دلیل مصدومیت اردوی تیم ملی را ترك كرد.

این كشتی گیر كردستانی كه مسابقات المپیك را با ۲ مبارزه، یك پیروزی و یك شكست به پایان رساند، یكی از نفراتی بود كه در اردوی تیم ملی فرنگی در خانه كشتی حاضر شد.

مصدومیت زانوی او كه باعث شده بود پزشك برایش ۲۰ جلسه فیزیوتراپی تجویز كند محمد بنا را واداشت تا به طهماسبی اجازه دهد به سنندج بازگردد و برنامه درمانی خود را پیگیری كند.

سرمربی تیم ملی در این باره به فارس گفت: بعد از سه ماه اردو را تشكیل داده ایم، به همین دلیل تعدادی از نفرات دعوت شده از قبل آسیب دیدگی داشتند. قصد وارد كردن فشار به كشتی گیران را نداریم. در این اردو قصد سنجش میزان آمادگی نفرات و آموزش مقررات جدید را داریم. شرایط برخی از نفرات متوسط است و بعضی نیز شرایط نسبتا بهتری دارند.