نفر سوم وزن ۹۶ كیلوی المپیك بیجینگ برای شركت در لیگ برتر كشتی آزاد ایران با تیم صدرای زیرآب مازندران قرارداد خواهد بست.

تیم صدرا یكی از تیم های شركت كننده در تورنمنت بین المللی اسحاق جعفراف آذربایجان بود كه در هفته گذشته در گنجه برگزار شد.

حضور در این تورنمنت فرصت خوبی برای مدیران این تیم بود كه با كشتی گیران خارجی مورد نظر خود نیز وارد مذاكره شوند.

ختاگ گازیموف كشتی گیر وزن ۹۶ كیلوی آذربایجان كه در بازی های المپیك به مدال برنز دست یافته بود یكی از این نفرات است.

صدرایی ها همچنین كشتی گیر دیگری از داغستان در وزن ۶۰ كیلو جذب خواهند كرد.

محبوب قبادیان مدیر عامل صدرا با تایید این خبر گفت: با توجه به این كه در هفته اول مسابقات صدرا استراحت خواهد كرد در هفته های آینده برای حضور این كشتی گیران در ایران اقدام خواهیم كرد.

تیم صدرا در گروه B با تیم های نفت تهران، گراد تهران،‌ آزادگان بابل و سیمان درود همگروه است.