حبیب الله صادقی گفت: در میان جشنواره های فیلم، تئاتر موسیقی فجر فقدان هنرهای تجسمی احساس می شد.

حبیب الله صادقی درخصوص لزوم برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی فجر گفت:با توجه به برگزاری جشنواره های فیلم ، تئاتر و موسیقی در ایام فجر طی این سال ها ،فقدان هنرهای تجسمی در این میان احساس می شد.

وی افزود: طرح برگزاری این جشنواره را هنگامی که ریاست موزه هنرهای معاصر را برعهده داشتم برنامه ریزی و ارائه کردم و اکنون درحال اجرا است و باید دید که مسوولین چه می کنند امیدوارم با کیفیت لازم برگزار شود.

صادقی در خصوص طرحی که ارائه داده بود اظهار داشت: هنرهای تجسمی ما قابلیت های زیادی دارد که در دوران ۳۰ سال انقلاب نمونه های درخشان موفقیت آن را شاهد بودیم ، در این میان بخشی از این تجلی درآثار هنرمندانی است که ارزش های انقلاب را معرفی می کنند و بخشی دیگر در آثار گروهی است که به بیان تجربیات خود می پردازند ،درکل تمام این فعالیت ها درحوزه معرفی دوران انقلاب انجام شده و همه آنها جزعی از انقلاب محسوب می شوند.