دومین حراج بزرگ هنری «بانهامس» در خاورمیانه، چهارم دی ماه سال جاری با فروش آثاری از سهراب سپهری، فرامرز پیلارام، محمد احصایی، رضا مافی و... در هتل مریج دبی برگزار می شود. دومین حراج بزرگ آثار هنری «بانهامس» امسال با حضور پنجاه درصدی آثار هنرمندان ایرانی برگزار خواهد شد كه در میان آنها آثار كمیابی همچون تابلویی از مجموعه درخت های سهراب سپهری با قیمتی معادل ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار دلار، آثاری از فرامرز پیلارام با قیمتی معادل ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار دلار، آثاری از حسین زنده رودی با قیمت ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار دلار، اثری از پرویز تناولی با قیمتی معادل ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار دلار، اثری از محمد احصایی با قیمتی معادل ۲۵۰ تا ۳۵۰ هزار دلار در كنار هنرمندانی از امارات، هند، پاكستان و غیره به فروش می رسند.

به گزارش ایسنا، حراجی «بانهامس» یكی از قدیمی ترین حراجی های انگلستان است كه درسال ۱۷۹۳ تاسیس شد و دارای شعبه های گسترده ای در سراسر جهان است. همچنین در این دوره از حراجی «بانهامس» آثاری از دیگر هنرمندان ایرانی همچون ماركو گرگوریان، ژازه طباطبایی، بهمن دلخواه، فرهاد مشیری، رضا درخشانی، كوروش شیشه گران و... به فروش می رسند.