مدیرعامل شركت مدیریت شبكه برق كشور گفت:ضریب ذخیره برق در شبكه سراسری بین یك تا پنج درصد در نوسان است.

مسعود حجت اظهار داشت:با توجه به وقوع خشكسالی از شهریور گذشته تا شهریور امسال میزان تولید نیروگاههای برق آبی نیر به تبع آن كاهش یافت، بنابراین میزان تولید برق كفاف نیاز را نداده و مشكلاتی را در تابستان امسال به دلیل نبود ذخیره مناسب برق ایجاد كرد.

وی خاطر نشان كرد:با توجه به اینكه امسال با خشكسالی مواجه هستیم امید چندانی به تولید نیروگاه‌ برق آبی نداریم و چون كشور در حال حاضر نیروگاه‌های اتمی و یا زغال سنگ سوز در حال بهره‌برداری ندارد، تنها گزینه ممكن برای تولید برق استفاده از سوخت گاز و مایع است.

وی ادامه داد: ضریب ذخیره برق در شبكه سراسری بین یك تا پنج درصد در نوسان است كه انتظار می رود این میزان در آینده به ۱۰ درصد نیز افزایش یابد.

وی تاكید كرد:وزارت نیرو تلاش دارد با بهره برداری از واحدهای جدید نیروگاهی ، وضعیت شبكه سراسری برق كشور را بهبود ببخشد، بنابراین تمام تلاش وزارت نیرو مبتنی بر تامین برق مورد نیاز بخش های مختلف است و مصرف كنندگان نیز باید به استفاده بهینه از انرژی الكتریكی در تمامی بخش ها دقت كنند.

حجت در خصوص صادرات و واردات برق گفت:ایران با برخی كشورهای همسایه تبادل برق دارد و در فصل زمستان به آنها برق صادر و در فصل تابستان از آنها برق دریافت می كند، بنابراین باید اذعان داشت كه صادارت برق ایران به اندازه‌ای نیست كه مشكلی برای تامین برق در فصل زمستان ایجاد كند.