مدیر عامل شركت مدیریت منابع آب ایران از ۹۰ سد در دست اجرا در كشور خبر داد و گفت: از این تعداد، سه سد در گیلان ساخته می‌شود.ستار محمودی در گفتگو با فارس در رشت با اشاره به وضعیت ساخت سدهای كشور افزود: امسال هفت سد بزرگ مخزنی در برنامه افتتاح قرار دارد كه تا‌كنون سه سد به بهره‌برداری رسیده است و چهار سد دیگر تا پایان سال جاری مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند. وی میزان ذخیره آب این هفت سد را ۹۰۰ میلیون متر‌مكعب اعلام كرد و از ساخت سدهای جدید در كشور خبر داد.

محمودی تصریح كرد: مطالعه احداث تعداد ۹۰ سد در دست اجراست كه فاز اول مطالعات را پشت سر گذاشته و وارد مطالعات فاز دوم شدند كه پس از پایان مطالعات در مورد اجرایی شدن آنها تصمیم نهایی گرفته می‌شود.

مدیر عامل شركت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به وضعیت منابع آب كشور اظهار داشت: طبق آمارها میزان نزولات باران برای كشاورزی دیمی اثرات محسوسی داشت ولی برای ذخیره‌سازی آب در پشت سدها این اثرات محسوس نبود به گونه‌ای كه در حال حاضر حدود ۲۷ درصد كاهش ذخیره آب در پشت سدها داریم.