فرهاد اسماعیل پور برنامه های خود برای تیم ملی جوانان فرنگی را روز شنبه هفته آینده به فدراسیون كشتی تحویل خواهد داد.

این مربی مازندرانی روز گذشته حكم سرمربیگری تیم ملی جوانان فرنگی را دریافت كرد.

اسماعیل نژاد كه در سال های گذشته یكی از همكاران محمد بنا تیم بزرگسالان بود روز شنبه برنامه های خود در رده سنی جوانان به محمدرضا یزدانی خرم ارائه خواهد كرد.

این در حالی است كه این تیم باید خود را برای شركت در مسابقات قهرمانی آسیا و جهان در سال ۲۰۰۹ آماده كند.

اسماعیل نژاد در برنامه خود، زمان برگزاری مسابقات انتخابی، زمان تشكیل اردوها و حضور در تورنمنت های بین المللی را مشخص خواهد كرد.

جوانان در سال گذشته به مقام قهرمانی آسیا و نایب قهرمانی جهان دست پیدا كردند.

حسن رنگرز پیش از فرهاد اسماعیل نژاد سرمربیگری تیم را بر عهده داشت.