اردوهای آماده سازی تیم ملی كشتی فرنگی جوانان پیش از برگزاری مسابقات انتخابی تشكیل نخواهد شد.

با وجودی كه معمولا پیش از برگزاری مسابقات انتخابی، اردوهای مقطعی تشكیل می شود فرهاد اسماعیل نژاد برنامه ای غیر از این دارد.

او معتقد است المپیاد ورزشی ایرانیان كه در رده سنی جوانان برگزار شده و همچنین مسابقات آموزشگاهی و جام شاهد با قوانین قدیم برگزار شده ملاك خوبی برای انتخاب نفرات نیست به همین دلیل امسال مسابقه انتخابی با مقررات جدید برگزار خواهد شد.

بعد از این رقابت ها، همكاران اسماعیل نژاد در كادر فنی و زمان برپایی اردوهای آماده سازی مشخص خواهد شد.

سرمربی تیم ملی جوانان فرنگی گفت: شاید با برگزاری مسابقه انتخابی با قوانین جدید،‌ ۵۰ درصد تغییر در نفرات برتر داشته باشیم. من پیشنهاد داده ام این رقابت ها را ۱۰ روز پیش و یا پس از امتحانات مدارس و پیش دانشگاهی ها برگزار كنیم تا بعد از شناسایی مهره های مستعد و آماده، اردوی تیم ملی را تشكیل دهیم.

اسماعیل نژاد ادامه داد: با توجه به این كه محمد بنا جوانان را نیز به اردوی تیم ملی دعوت كرده است این مسئله كمك حالی برای ما شده و جوانان علاوه بر حفظ آمادگی خود با قوانین جدید نیز آشنا می شوند.