نایب رئیس فدراسیون کشتی به شدت شایعه احتمال مدیریت منصور برزگر در تیمهای ملی را رد کرد!

روز گذشته با محمد علی صنعتکاران گفت و گویی انجام دادیم تا از زبان نایب رئیس فدراسیون کشتی به داستان احتمال مدیریت منصور برزگر در تیمهای ملی کشتی آزاد کشورمان پی ببریم.

صنعتکاران در آن مصاحبه همه مسائل را به اتمام جلسه با یزدانی خرم موکول کرد؛اما پس از پایان جلسه یاد شده که البته به صورت نیم بند هم برگزار شد،دوباره با او تماس گرفتیم که قهرمان سال ۱۹۶۱ جهان این بار به خبرنگار ورزشی برنا گفت:با یزدانی خرم جلسه ای برگزار کردیم تا تغییرات در کشتی آزاد را مورد بررسی قرار بدهیم؛اما به خاطر مشغله کاری رئیس فدراسیون،جلسه نیمه کاره رها شد تا امروز دوبار این بحث را پیگیری کنیم.

وی در واکنش به این مسئله که برزگر مدیر تیمهای ملی کشتی آزاد خواهد شد،تصریح کرد:نمی دانم به چه دلیلی این شایعات در محافل کشتی مطرح شده است.به شما پیشنهاد می کنم که توجهی به شایعات نشان ندهید!

صنعتکاران در پایان خاطرنشان کرد:همانطور که قبلاً هم اشاره کرده ام،مسئولیت شکست کشتی آزاد در المپیک با رئیس فدراسیون کشتی نیست و این مسئولان فنی که خود من هم در راس آنها قرار دارم،مسئول عهده دار شدن شکست یاد شده هستند.