فرهاد اسماعیل نژاد در تیم ملی كشتی فرنگی جوانان جایگزین حسن رنگرز شد.

بعد از پیشنهاد سرمربیگری تیم جوانان به رضا سیم خواه بدون توجه به كارنامه موفقیت آمیز حسن رنگرز در این تیم، سرمربی جوانان از سمت خود استعفا كرد.

این در حالی بود كه تیم كشتی فرنگی جوانان ایران امسال یك گام بیشتر تا قهرمانی جهان فاصله نداشت و در صورتی كه ملی پوش ایران با حریفی از رژیم اشغالگر قدس همگروه نمی شد قهرمانی این بار از آن تیم ایران می شد.

همان طور كه عارف ربطی خبر داده بود سرانجام سرمربی جدید تیم ملی معرفی شد تا فرهاد اسماعیل نژاد كه پیش از این از همكاران محمد بنا بوده است جای حسن رنگرز را بگیرد.