مربی تیم كشتی دانشگاه آزاد تهران گفت: با وجودی كه هنوز وضعیت ما برای شركت در لیگ مشخص نشده؛ اما از دیگر تیم ها نیز عقب نیفتاده ایم.

شهریار صالحی اظهار داشت: هنوز تیمی برای حضور در لیگ برتر اعلام آمادگی نكرده و قراردادی در سازمان لیگ به ثبت نرسیده كه دانشگاه آزاد از این كورس جا مانده باشد.

وی تاكید كرد: سال گذشته نیز تا وقتی دانشگاه آزاد كار خود را آغاز نكرده بود، هیچ تیمی رسما در فدراسیون قراردادی ثبت نكرد. در این خصوص ایرادی به فدراسیون وارد نیست چون تیم ها تعلل می كنند. البته وضعیت ما با سایرین تفاوت دارد چون با تغییر مدیریت و كاهش بودجه مواجه شدیم كه حضورمان را با ابهام مواجه كرده است.

مربی تیم دانشگاه آزاد افزود: كردستانی ها یكی از نامزدهای قطعی شركت در لیگ بودند كه سال گذشته نیز حضور خوبی در لیگ داشتند؛ اما با بركناری رئیس هیئت این استان، لیگ این تیم را از دست داد.

صالحی در مورد احتمال تیمداری تیمش در كرمانشاه تصریح كرد: برای كم كردن هزینه ها، دانشگاه آزاد تیمداری در لیگ را به هر واحدی كه متقاضی بوده و بودجه لازم را در اختیار داشته باشد واگذار می كند. در حال حاضر واحدهای كرمانشاه و اسلامشهر در این زمینه متقاضی هستند كه به احتمال فراوان دانشگاه آزاد از كرمانشاه در لیگ شركت می كند.