مؤسسه فرهنگی هنری "صبا"، با گشایش نمایشگاه هنرمندان نوگرای ارامنه، منظری از دستاوردها و خلاقیتهای هنرهای تجسمی معاصر یکی از قومیتهای ایران را، در یک دوره چند ده ساله به نمایش می گذارد.

به نقل از مؤسسه فرهنگی هنری صبا وابسته به فرهنگستان هنر، این مجموعه از روز ۱۷ آذر ماه میزبان آثار هنرمندان معاصر نوگرای ارامنه خواهد شد.

در این نمایشگاه، برجسته ترین نمونه های هنرهای تجسمی نقاشان معاصر ارامنه در دو بخش نقاشی و عکاسی انتخاب شده و در معرض دید علاقه مندان قرار می گیرد. در گزینش و ارائه این آثار کوشش شده تا جلوه های بارزتر و خلاقانه تری از منظرهای قومی، آئینی، بومی، ارزشهای فرهنگی و اجتماعی و نیز انواع گرایشها و رویکردهای نوگرا، مدرن و معاصر هنرمندان اقلیت ارامنه پیش روی علاقه مندان قرار گیرد.

نمایشگاه هنرمندان معاصر نوگرای ارامنه، در ادامه سلسله نمایشگاههای هنرهای قومی در راستای امکان شناخت و معرفی بیشتر قومیت ها و مطالعه ویژگیهای تمدنی، مفهومی، زیبایی شناختی و مردم شناسی و فرهنگ بومی اقوام سراسر ایران برگزار می شود.

این نمایشگاه در قالب نقاشی با انواع گرایشها و عکاسی با ارائه آثاری ازپیشکسوتان عکاسی حرفه ای ایران که در میان اقلیت ارامنه جای می گیرند، ارائه خواهد شد.

نمایشگاه هنرمندان نوگرای ارامنه، با بستری پژوهشی و مرورگونه و با فراهم آوردن زمینه مطالعاتی بر این کارنامه هنری توسط منتقدان و پژوهشگران هنری برپا می شود.

در حاشیه این نمایشگاه برنامه نشستها و میزگردهای تخصصی نیز توسط صاحبنظران با موضوع بررسی و تحلیل آثار هنرمندان ارامنه برگزار خواهد شد.