قائم مقام سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، فقدان آثار ماندگار هنری در حوزه انقلاب اسلامی را از كمبودهای هنر در ایران برشمرد.

به نقل از اداره كل روابط عمومی این سازمان، مجیدسرسنگی قائم مقام سازمان وسرپرست معاونت هنری بااعلام این مطلب دركمیته هنری ستاد سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: توجه به شان انقلاب اسلامی و فضای معنوی وارزشی آن ودفاع مقدس از وظایف هنرمندان است و برهمین اساس خلق آثار ماندگارمتناسب با شان انقلاب اسلامی ایران از اهداف مهم كمیته‌هنری ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی است.

سرسنگی، غفلت در خلق آثار ماندگاربرای انقلاب اسلامی و تولید آثار فاخر و نفیس فرهنگی هنری را از دلایل فاصله‌ بین نسل‌ها عنوان كرد وتوجه به گفتمان بین نسلی از زبان هنركه شعار سال گذشته سازمان‌فرهنگی‌هنری شهرداری تهران بوده‌است را تاكید كرد.

وی در ادامه با اشاره به سازمان‌فرهنگی‌هنری به عنوان متولی بخشی از فضای فرهنگی شهر تهران یادآور شد كه سازمان در سی امین سال پیروزی انقلاب اسلامی به بررسی قیام‌عاشورا و نقش آن در انقلاب اسلامی توجه ویژه‌ای دارد.

سرسنگی با تاكید بر اینكه انجام فعالیت‌های فرهنگی به صورت جزیره‌ای نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت، به تقویت فعالیت‌ها در شهر اشاره كرد و ارائه تصویردرست و شفاف از مجموعه‌های فرهنگی نظام را به شرط در كنارهم بودن این مجموعه‌ها دانست.

سرسنگی معرفی چهره‌های ماندگار انقلاب اسلامی محله‌های تهران را از دیگر فعالیت‌های شاخص سازمان برشمرد.