اولین گردهمایی روسای انجمن های هنرهای تجسمی استان های کشور و معاونین هنری ادارات کل ارشاد اسلامی استان ها، روزهای ششم و هفتم آذر ماه به همره نمایشگاه آثار هنرهای تجسمی هنرمندان استان ها در اصفهان برگزار می گردد.

به نقل از روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران، مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اولین گردهمایی روسای انجمن های هنرهای تجسمی استان ها و معاونین هنری ادارات کل ارشاد اسلامی استان ها را با حضور دکتر محمود شالویی مدیر کل مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در روزهای چهارشنبه ششم و پنجشنبه هفتم آذر ماه و همچنین نمایشگاه آثار هنرهای تجسمی هنرمندان استان ها را در مجتمع فرهنگی هنری فرشچیان اصفهان برگزار می کند.

بنابر همین گزارش، هدف از برگزاری این گردهمایی سامان دهی و ایجاد انجمن هنرهای تجسمی در استان ها، سپردن فعالیت های استانی به انجمن ها به عنوان بازوان اجرایی مرکز هنرهای تجسمی، چگونگی تعامل و راهکارهای اجرایی بین مرکز هنرهای تجسمی و انجمن ها و تدوین پیش نویس اساسنامه (آئین نامه) انجمن های تجسمی می باشد.

شایان ذکر است، همزمان با افتتاحیه این گردهمایی، نمایشگاه‌ آثار هنرهای تجسمی هنرمندان استان های کشوردر رشته های هنری با بیش از ۱۰۰ اثر در مجتمع فرهنگی هنری فرشچیان اصفهان افتتاح و به مدت یک هفته ادامه دارد.