معاون وزیر نیرو در امور انرژی و برق گفت: گفت: ذخیره‌سازی برق در شبكه برق آغاز شده و در برخی از شب‌ها این ذخیره به ۱۵۰۰ مگاوات می‌رسد در عین حال نمی توان قولی برای نداشتن خاموشی در زمستان داد.

عباس علی آبادی اظهار داشت: نمی‌توان قولی برای خاموشی یا عدم خاموشی برق در فصل زمستان داد چرا كه در حال حاضر بیشتر نیروگاههای كشور برای تعمرات از مدار تولید خارج شده‌اند و هر اتفاقی نیز امكان پذیر است.

وی با بیان اینكه در حال حاضر تولید برق در كشور به طور متوسط روزانه ۲۸ هزار تا ۲۹ هزار مگاوات است ادامه داد: ذخیره برق در شبكه سراسری در برخی شب‌ها امكان‌پذیر می‌شود و در برخی شب‌ها هم ذخیره برق به صفر می‌رسد.

به گفته وی، ذخیره برق در شبكه در برخی از شب‌ها ۱۵۰۰ مگاوات است.

معاون وزیر نیرو در امور انرژی و برق گفت: در حال حاضر تولید برق توسط نیروگاه‌ها به دلیل از مدار خارج شدن برخی نیروگاه‌ها برای تعمیرات به طور فشرده در حال انجام است.

علی آبادی ادامه داد: به دلیل در مدار تولید نبودن نیروگاه‌های برق آبی موجب شده تا حجم كمتری از نیروگاه‌های حرارتی به تعمیرات بروند.