مدیرعامل شركت مهندسی آب و فاضلاب كشور گفت كه اعتبارات صنعت آب كشور به اندازه ای نیست كه به برنامه چهارم توسعه برسیم. مجید نامجودر گفت و گو با ایسنا، اظهار كرد: من به عنوان یك مدیر اجرایی در كشور وظیفه دارم برنامه ای كه مجلس تصویب كرده را جلو ببرم كه آن نیز برنامه چهارم توسعه است و مطابق آن هر ساله اعتباراتی به صنعت آب كشور تخصیص داده می شود، ولی این اعتبارات مطابق با برنامه به دست ما نمی رسد. وی افزود: ممكن است وزارت نیرو اعتبارش نسبت به سال گذشته افزایش پیدا كرده باشد، ولی این مقدار به اندازه ای نیست كه بتوانیم به برنامه چهارم برسیم. ما از مجلس و دولت انتظار داریم نسبت به بخش آب، با توجه به اوضاع آبی و تغییر اقلیمی كه در حال اتفاق است، توجه ویژه داشته باشند. وی با اشاره به بارندگی های اخیر گفت: بارندگی های اخیر امیدبخش است، ولی از آنجا كه سال گذشته با خشكسالی شدیدی مواجه بودیم، لذا در اكثر جاهای كشور غیر از استان گیلان كه بارندگی شدید بود و سیل راه افتاد، روان آب قابل ملاحظه ای نداشتیم. وی توضیح داد: با مقایسه امسال با مدت مشابه سال گذشته وضع بارندگی خوب است، ولی نسبت به میانگین درازمدت ۳۵تا ۴۰ ساله بارندگی هایمان هنوز زیر نرمال است. نامجو گفت: می توانیم بگوییم با خشكسالی نسبتا شدیدی مواجهیم. وی با اشاره به این كه در سال گذشته هنگامی كه با خشكسالی مواجه شدیم، حدود ۲۳ میلیارد متر مكعب آب پشت سدها وجود داشت، یادآور شد: ما توانستیم این آب را درتابستان مدیریت كنیم و نگذاشتیم كه شهرها تحت تنش قرار گیرند، ولی اكنون با یك چهارم این میزان ذخیره، سال آبی جدید را شروع كردیم؛ چرا كه مخازن خالی شده و امیدی هم به روان آب نداریم. این مقام مسئول در پایان گفت: هر چند بارندگی ممكن است كه خوب باشد، ولی به عنوان مسئول آب و فاضلاب كشور همچنان نگران تامین آب مردم هستیم و در نتیجه باید برنامه مقابله با خشكسالی را با همان شدتی كه در سال گذشته شروع كردیم، ادامه دهیم.