جز تاسف چه می‌توان گفت درباره بهترین لیگ كشتی جهان كه حالا بی‌برنامه و بدون هدف،‌فقط به برگزارشدن تكیه دارد.

اسدالله رضایی،‌رییس پیشین سازمان لیگ كشتی به انتقاد از سیاست ها،‌نحوه برگزاری و برنامه ریزی رقابت های لیگ برتر كشتی آزاد می پردازد و می گوید: «تعطیلی لیگ های كشتی نوجوانان و جوانان، برگزارنكردن جام حذفی و درهم آمیختن بدون ضابطه لیگ دسته یك با رقابت های لیگ برتر در حالی صورت می گیردكه حتی لیگ برتر هم هدف و برنامه مشخصی ندارد.»

رضایی ادامه داد: لیگ كشتی آزاد ایران نه به گفته من كه به زعم اكثریت كارشناسان و دست اندركارانئ این رشته،‌بهترین لیگ كشتی جهان از لحاظ كمی و كیفی بود اما بی توجهی به این رقابت ها و اعمال برخی سلایق شخصی ناكارشناسانه باعث شد تا در دو سه سال اخیر شاهد نزول این رقابت ها و برگزاری باری به هر جهت آن باشیم.

داور بازنشسته كشتی ایران بی توجهی به ساختار و سلسله مراتب برگزاری رقابت های لیگ كشتی را بزرگترین آفت این مسابقات می داند و می گوید:‌لیگ هدفمند كشتی باید مسیری برای خود ترسیم كند كه بحث سازندگی و یافتن استعدادها از لیگ نوجوانان به لیگ جوانان برسد، درجام حذفی شكوفا شود و در رقابت های لیگ دسته یك و لیگ برتر، به بالندگی و معرفی كشتی گیران نخبه به تیم ملی منجر شود.

رئیس پیشین سازمان لیگ كشتی ادامه داد: برگزاری بدون اشكال و كم اشتباه لیگ كشتی شاید یك رو باشد اما مساله این است كه لیگ كشتی ما هدف را گم كرده صرف برگزاری لیگ نباید باعث ضربه خوردن به تیم ملی و یا فراموش كردن نقش سازنده این رقابت ها شود.

رضایی به حضور ناگهانی، قارچ گونه و بدون ضابطه تیم ها در لیگ برتر كشتی اشاره می كند و با انتقاد از سیاست هایی كه باعث پایین آمدن شان لیگ برتر كشتی آزاد ایران می شوند، می گوید:نباید طوری شود كه هر كه ازراه رسید و چند جوان گوش شكسته را دور هم جمع كرد تیم تشكیل دهد و به همین سادگی وارد بالاترین سطح از رقابت های لیگ كشتی شود.

وی افزود : امیدواریم شایعه های ناخوشایند كه از اجتمال كناره گیری یكی،‌دو تیم كشتی از رقابت های لیگ برتر این رشته به گوش می رسد در همان شایعه باقی بماند و پس از چند بار وقفه و عقب افتادن رقابت های لیگ برتر كشتی آزاد، دیگر شاهد تكرار این ماجرای تاسف بار نباشیم. هر چند هنوز هم تاریخ دقیق شروع لیگ برتر كشتی آزاد مشخص نیست و اینك مسوولان صدا و سیما باید برای برگزاری این رقابت ها زمان مشخص كنند!