مرحله نخست اردوی تیم ملی كشتی فرنگی در شرایطی صبح امروز آغاز شد كه ملی پوشان بعدازظهر به جمع نفرات اضافه می شوند.

برای شركت در این اردو ۴۲ نفر دعوت شده بودند كه نزدیك به ۹ نفر در تماسی تلفنی از محمد بنا اجازه گرفتند ۲ تا سه روز دیرتر از سایر نفرات به اردو بیایند.

قاسم رضایی شاخص ترین این جمع غایبان است؛ اما سایر ملی پوشان المپیكی تا بعدازظهر امروز در خانه كشتی حاضر خواهند شد.

تمرین بعدازظهر به مرور فنی اختصاص خواهد داشت و صبح روز پنج شنبه نیز از اردونشینان آزمون كوپر گرفته خواهد شد.

این در حالی است كه ۲ كشتی گیر و یك مربی جدید به فهرست نفرات قبلی اضافه شده اند.

محمد بنا در این رابطه به فارس گفت: ابوذر نورزاده از كرج و محمد محسنی از مازندران از فهرست ما جا مانده بودند كه آنها هم به اردو دعوت شدند. در حالی كه ناصر نوربخش، جمشید خیرآبادی، ایرج قلاوند و محمدعلی چمیانی را قبلا دعوت كرده بودیم سعید شیرزاد نیز به جمع مربیان اضافه شد.

وی تاكید كرد: در اردوهای بعدی نفرات كم نمی شوند بلكه اسامی تغییر خواهند كرد.

این اردو تا روز ۱۷ آذر ماه در خانه كشتی ادامه خواهد داشت.