تیم كشتی آزاد راه آهن به منظور كسب آمادگی بیشتر برای مصاف با تیم گاز، بعد از دیدار با نیروی زمینی اردویی یك هفته ای در مشهد برپا خواهد كرد.

تیم راه آهن در هفته اول لیگ باید برابر تیم نیروی زمینی ارتش قرار بگیرد.

گرچه این مصاف برای مشهدی ها دشوار نخواهد بود؛ اما آنها در هفته دوم باید برابر پرمهره ترین تیم مسابقات قرار بگیرد.

گاز مازندران قدرتمندترین نماینده مازندران است كه در گروه B با تیم راه آهن همگروه است.

این ۲ تیم باید در هفته دوم لیگ، به مصاف هم بروند، مبارزه ای كه نتیجه آن برای هر ۲ تیم از اهمیت زیادی برخوردار است، از این رو با وجودی كه هنوز لیگ آغاز نشده، امیر توكلیان در نظر دارد بعد از دیدار با تیم نیروی زمینی، اردویی یك هفته ای برای تیمش در مشهد برگزار كند.

این در حالی است كه كشتی گیران خارجی راه آهن نیز در هفته دوم لیگ، این تیم مشهدی را همراهی خواهند كرد.