مدیر تیم های تیم های ملی بعد از بازگشت از كانادا از شایعه انتخاب منصور برزگر به جای خودش اظهار بی اطلاعی كرد.

محمدعلی صنعتكاران در رابطه به این كه گفته می شود برزگر جایگزین وی شده تا صنعتكاران تنها به عنوان نایب رئیس فدراسیون فعالیت كند، اظهار داشت: چندین گزینه برای سرمربیگری تیم ملی مطرح هستند كه باید در جلسه با یزدانی خرم و فدراسیون كشتی آنها را بررسی كنیم.

وی تاكید كرد: این كار بعد از شور و مشورت صورت می گیرد تا یك نفر در این مورد تصمیم گیرنده نباشد.

قهرمان سابق كشتی ایران بعد از بیش از یك ماه غیبت، شب گذشته از كانادا به ایران بازگشت و صبح امروز (سه شنبه) نیز در فدراسیون حاضر شد.

این در حالی است كه انتخاب سرمربی تیم ملی كشتی آزاد به بازگشت وی موكول شده بود.