دلشاد منصوراف و آدام باتیروف تیم كشتی آزاد گراد تهران را در رقابت های لیگ برتر ۸۷ همراهی خواهند كرد.

بعد از این كه گرادی ها از جذب آندری استادنیك به دلیل نهایی شدن مذاكراتش با راه آهن ناامید شدند، برای جذب دومین سهمیه خارجی خود مذاكره با آدام باتیروف كشتی گیر ملی پوش روسیه را آغاز كردند.

مذاكره با این كشتی گیر ۶۰ كیلویی ثمربخش بود و وی به همراه دلشاد منصوراف ازبكستانی كپی روادید خود را برای این تیم ارسال كردند تا حضورشان در لیگ قطعی شود.

این در حالی است كه راه آهنی ها نیز به دلیل پارگی مینیسك زانوی آندری استادنیك، از جذب وی خودداری كرده اند.

تیم گراد از روز چهارشنبه اردوی آماده سازی خود را برای حضور در لیگ برتر در تهران آغاز می كند.

این تیم در ۱۲۰ كیلو سیدمحمدرضا آذرشكیب و فردین معصومی، در ۹۶ كیلو سعید ابراهیمی و مصطفی یونسی نیا،‌ در ۸۴ كیلو جمال میرزایی، در ۷۴ كیلو صادق گودرزی و شاهین كیانیان، در ۶۰ كیلو مصطفی آخوندی و آدام باتیروف و در وزن ۵۵ كیلو دلشاد منصوراف، محمد رضایی و فرزاد جعفری را جذب كرده اند.

در وزن ۶۶ كیلو نیز سه كشتی گیر جوان به عضویت گراد در خواهند آمد.

گراد در هفته اول لیگ برتر به استراحت خواهد پرداخت.