بر اساس توافق‌ انجام شده بین ایران و ارمنستان، در ماه اكتبر گذشته ارمنستان ۱۵ میلیون كیلو وات ساعت برق را به خطوط انتقال برق ایران تحویل داد.

بر اساس توافق‌ انجام شده بین ایران و ارمنستان، در ماه اكتبر گذشته ارمنستان ۱۵ میلیون كیلو وات ساعت برق را تحویل وزارت نیرو داده است.

بر اساس این توافق از ابتدای ماه اكتبر (مهر ماه سال جاری) در ازای هر میزان برقی كه ارمنستان به ایران بدهد معادل آن بر اساس قرارداد، ایران گاز به این كشور صادر خواهد كرد.

بر اساس قرارداد امضا شده بین دو كشور ، ایران به ازای هر متر مكعب گاز صادراتی به ارمنستان، سه كیلو وات ساعت برق دریافت می كند .