پایگاه اینترنتی كمپانیس اند ماركتس در تازه ترین گزارش خود پیش بینی كرد ، ایران تا سال ۲۰۱۲ میلادی بیش از ۵/۱۷ درصد ظرفیت تولید برق خاور میانه و آفریقا را در اختیار خواهد داشت .

به نقل از پایگاه اینترنتی كمپانیس اند ماركتس، ظرفیت تولید برق خاور میانه و آفریقا طی سال ۲۰۰۷ میلادی بیش از ۱۱۱۷ ترا وات ساعت بوده است كه این رقم نسبت به سال قبل از آن ، حدود ۶ درصد رشد داشته است . این رقم تا سال ۲۰۱۲ به بیش از ۱۵۲۶ ترا وات ساعت خواهد رسید كه معادل رشد ۶/۳۶ درصدی بین سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ خواهد بود .

ظرفیت تولید برق در نیروگاههای حرارتی طی سال ۲۰۰۷ بیش از ۹۷۱ ترا وات ساعت بوده كه این رقم ۹/۸۶ درصد كل برق تولیدی منطقه را شامل می شود . این رقم تا سال ۲۰۱۲ به بیش از ۱۳۲۲ ترا وات ساعت خواهد رسید كه معادل رشدی ۲/۳۶ درصدی خواهد بود و ۶/۸۶ درصد كل برق تولیدی منطقه را تشكیل خواهد داد .

ظرفیت تولید برق حرارتی ایران طی سال ۲۰۰۷ به ۱۷۳ ترا وات ساعت رسید كه این رقم معادل ۹/۱۷ درصد كل برق تولیدی منطقه است . ایران تا سال ۲۰۱۲ بیش از ۷/۱۷ درصد تولید برق حرارتی منطقه را به خود اختصاص خواهد داد . طی سال ۲۰۰۷ ، گاز طبیعی منبع مهم تامین انرژی در ایران بوده و بیش از ۵۵ درصد تقاضای اولیه انرژی را تشكیل داده است . این رقم برای نفت ۴۲ درصد و برق حدود ۲ درصد بوده است . تقاضای انرژی منطقه تا سال ۲۰۱۲ میلادی بیش از ۸/۲۶ درصد افزایش خواهد یافت . سهم ایران در بازار انرژی منطقه از ۷.۲۶ درصد در سال ۲۰۰۷ به بیش از ۷/۳۰ درصد در سال ۲۰۱۲ خواهد رسید .

تقاضای برق هسته ای ایران نیز تا سال ۲۰۱۲ به بیش از ۸ ترا وات ساعت خواهد رسید و سهم ایران در بازار برق هسته ای منطقه نیز به بیش از ۷/۳۲ درصد خواهد رسید . ایران از لحاظ رتبه فضای تجاری صنعت برق در جایگاه چهارم همراه با آفریقای جنوبی است . این مساله به لطف بازار وسیع انرژی ایران و سهم بالای مصرف انرژی های تجدید پذیر بوده است . صنعت برق ، رقابتی نیست و پیشرفت چندانی در زمینه خصوصی سازی این صنعت مشاهده نمی شود . قوانین موجود به هیچ وجه ، برای سرمایه گذاران بخش خصوصی جذاب نیست . اگر آفریقای جنوبی بتواند مشكلات موجود در زمینه خصوصی سازی را برطرف كند ، می تواند طی ماههای آینده رتبه بهتری نسبت به ایران داشته باشد .

بر اساس این گزارش ، رشد واقعی اقتصادی ایران طی سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ حدود ۵۵/۴ درصد در سال خواهد بود . این رقم برای سال ۲۰۰۸ حدود ۵ درصد است . جمعیت ایران از ۹/۷۰ میلیون نفر در سال ۲۰۰۷ به بیش از ۲/۷۴ میلیون نفر در سال ۲۰۱۲ خواهد رسید . تولید ناخالص داخلی سرانه و مصرف سرانه برق در ایران در این مدت به ترتیب ۱۳۷ و ۱۸ درصد رشد خواهد داشت .

مصرف برق در ایران از ۱۷۰ ترا وات ساعت در سال ۲۰۰۷ به بیش از ۲۰۹ ترا وات ساعت در سال ۲۰۱۲ خواهد رسید . صادرات برق ایران از ۲۳ ترا وات ساعت در سال ۲۰۰۷ به بیش از ۵۸ ترا وات ساعت در سال ۲۰۱۲ خواهد رسید كه این رقم معادل رشدی ۵/۶ درصدی در سال است . ظرفیت تولید برق ایران طی سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۸ بیش از ۸/۵۲ درصد افزایش خواهد یافت . این رقم طی سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ بیش از ۹/۲۴ درصد خواهد بود و این رقم طی سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ بیش از ۱/۳۸ درصد خواهد بود .

رشد تقاضای انرژی در ایران از ۷/۳۰ درصد طی سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ به كمتر از ۷/۲۱ درصد طی سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ خواهد رسید . تولید برق نیروگاههای آبی طی سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۸ بیش از ۶۰ درصد رشد خواهد داشت . تولید برق نیروگاههای حرارتی نیز در این مدت با رشد ۴۶ درصدی روبرو خواهد بود . تقاضای برق هسته ای در ایران نیز از ۲ ترا وات ساعت در سال ۲۰۱۰ به بیش از ۱۵ ترا وات ساعت در سال ۲۰۱۸ خواهد رسید .