نفت و گاز مسجد سلیمان با وجود اعلام آمادگی اولیه، از حضور در لیگ برتر كشتی آزاد ۸۷ انصراف داد.

این تصمیم بعد از جلسه سرپرست تیم با مدیران نفت مسجد سلیمان اتخاذ شد.

نفت و گاز آخرین تیمی بود كه به لیگ برتر اضافه شد و در گروه B قرار گرفت تا تیم های این گروه نیز همانند گروه A شش تیمی شوند.

با این حال مدیریت نفت و گاز به دلیل نبود بودجه لازم برای تیمداری با شركت تیم در لیگ برتر موافقت نكردند.

عبدا... مرادی سرپرست تیم نفت و گاز مسجد سلیمان گفت:‌ حضور ما در لیگ هزینه چندانی برای نفت نداشت چون نمی خواستیم با كشتی گیران خارجی و ملی پوش در لیگ شركت كنیم. می خواستیم به نفرات بومی خود فرصت بدهیم؛ اما هدیه نفت به ما یاس و ناامیدی بود.